Privacybeleid

 

Edestamp.com vind het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Hoe wij als bedrijf gegevens van onze klanten verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken, leest u in dit privacystatement. Voorop staat dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.


Verantwoordelijke
Wanneer u een overeenkomst sluit met Edestamp.com, bijvoorbeeld omdat u een artikel aanschaft of een abonnement neemt op onze Nieuwsbrief, is Edestamp.com de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke bepaalt wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 2. Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 3. Een historisch overzicht van gerealiseerde transacties
 4. Klachtgegevens en gegevens met betrekking tot op- of aanmerking in relatie tot geleverde producten
 5. Restitutiegegevens

 

 

 

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

 1. Als u een abonnement op onze Nieuwsbrief heeft, zodat wij uw onze Nieuwsbrief kunnen toesturen.
 2. Als u contact opneemt met onze klantenservice (via een webformulier, e-mail, schriftelijk of telefonisch) zodat wij u kunnen beantwoorden
 3. Als u ons feedback geeft over onze website of geleverde producten via de e-mail van de webmaster, zodat wij u eventueel het resultaat van uw feedback kunnen laten weten
 4. Als wij u per e-mail willen informeren over wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden
 5. Als u houder bent van korting- of actiecoupons zodat bij verzilvering een controle op juistheid en geldigheid uitgevoerd kan worden.
 6. Als u informatie vraagt (telefonisch, via de website of schriftelijk) zodat wij u de gevraagde informatie kunnen toesturen.

 

Uw gegevens zijn beveiligd

De persoonlijke gegevens die Edestamp.com van u heeft zijn elders, op daartoe geëigende servers, encrypted opgeslagen en zijn beschermd door diverse beveiligingsmaatregelen. De locatie waar de servers zich bevinden is Duitsland alwaar voldoende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van inbraak en toegang tot de gegevens. Denkt u o.a. aan uitgebreide maatregelen variërend van toegangscontrole tot organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. 

 

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden
Edestamp.com stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van eigen door deze derden te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw gegevens aan derden worden verkocht. Wij zijn soms verplicht om persoonsgegevens te verstrekken op grond van wet- of regelgeving. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de WBP zijn vastgesteld.

Wat zijn uw rechten?
De bij ons geregistreerde relatie heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Edestamp.com van u heeft opgeslagen. U kunt, door in te loggen op de site, wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in uw gegevens record. Eveneens wordt de mogelijkheid geboden om uw gegevens geheel of gedeeltelijk te wissen uit ons bestand.  U kunt ook uw abonnement op onze Nieuwsbrief desgewenst stopzetten.

 

Internet
De eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt, gelden ook voor gegevens die u mogelijk via onze website aan ons doorgeeft. Hieronder vindt u een toelichting die speciaal is gericht op internet.

            a. Clickgedrag
            Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de website steeds verder te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie voor onze klanten op de website te plaatsen. Op deze manier kunnen wij onze service verder verbeteren. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene gegevens die worden vastgelegd. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht voor heeft gegeven,  bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie.


            b. Gebruik van cookies
            Edestamp.com maakt gebruik van tijdelijke cookies; een eenvoudig, klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies bevatten géén persoonsgegevens en zijn bedoeld om het gebruik van onze site voor u makkelijker te maken. In uw browser kunt u het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds delen van de website bezoeken.
            c. Technische beveiliging
           
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, maakt Edestamp.com gebruik van beveiligingstechnologie. De beveiliging voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.


 

            d. Privacybeleid van derden
            Op onze website treft u links aan naar websites van andere organisaties. Edestamp.com draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun manier van werken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

 

 

 

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u contact met ons opnemen via de daartoe geëigende links. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft over de (mogelijke) verwerking van gegevens die u betreffen en over de aanpassing, aanvulling of verwijdering ervan.